مرگ از عشق

گوینده برنامه تلویزیون دولتی ایران با موضوع سرشماری دارد از اطلاعات اولین سرشماری ایران در سال 1300 می گوید.

به ترتیب اطلاعات را می دهد و با تعجبی طنز گونه از هرکدام می گذرد تا اینکه می رسد به دلایل مرگ و بازهم باخنده می گوید یکی از دلایل، "مرگ از عشق" است که من نمی دونم این دیگه چی بوده...

دلیلی است که نباید هم این روزها آن را بدانیم، شاید برای این است که برای مرگ دیگر دنبال دلیلی نیستیم یا شاید مرده ایم و نمی دانیم یا شاید مرده هایمان از عشق را نمی شناسیم، شاید هم عشق هایمان دیگر ارزش مردن ندارند.

هر چه است خوشحالم در سرزمینی زندگی می کنم که 90 سال پیش مردمش به خاطر عشقشان می مردند.

/ 2 نظر / 10 بازدید
قصه گو

مرگ از عشق واقعن که این روزها چه نامانوس شده این نوع مردن

نسیم

سلام امیر. مطلب خوبی نوشتی. آدم رو خیلی به فکر میندازه. شاید هم عشق هایمان دیگر ارزش مردن ندارند. شاید.