...

آدم مبارزه بودم یا الان دیگر نیستم؟

جمله ات مثل چکش هر ثانیه بر مغزم می کوبد:

حاضر نیستی برای کسی که دوستش داری مبارزه کنی؟

انقدر دلم برایت تنگ شده که

نمی دانم که چقدر یا که چی بنویسم. که

که

که

مبارزه با خود برای مبارز بودن هم عالمی دارد. اینطور که پیدا است آدمش نیستم.

/ 0 نظر / 7 بازدید