ما د.ی..کتا.تور کوچولوها

بقیه اشتباه فکر می کنند.

من یک طور دیگه به قضیه نگاه می کنم.

ما در این موضوع اختلاف نظر داریم.

بقیه مثل من نمی تونند این کار را انجام بدهند.

بقیه راجع به من اشتباه فکر می کنند و این از دانش کم آنها نسبت به موضوع ناشی می شود.

من به روش خودم در این موضوع عمل می کنم.

 

بعید می دونم کسی از ما باشه که بتونه ادعا کنه حداقل یکی از جملات بالا، یکبار از ذهنش عبور نکرده و یا اون را به زبان جاری نکرده. ریشه روانشناسی یا جامعه شناسی اش را به صورت علمی نمی دونم ولی برداشتم این که در جامعه دیکتاتوری اینطور افکار خیلی رواج داره و به نوعی از حاکمیت به افراد منتقل می شود.

جاهایی هم که کار به ارزشیابی عملکردمون از طریق مکانیزم های نظر سنجی برسد که دیگر اوضاع واویلا است.

مسلما اگر نتایج آرا نشان دهنده عملکرد مثبت ما باشد آن را نشان دهنده موفقیت خودمان و بصیرت رای دهندگان خواهیم دانست اما اگر نتایج آرا دلالت بر عملکرد ضعیف ما داشته باشد سریعا به دنبال ریشه آن در اشتباهات احتمالی  در شمارش آرا و اگر نشد به دنبال بصیرت پایین و سطحی نگری مخاطبمان و اگر نشد... خواهیم رفت.

یک شاهد عینی برای این موضوع خودم هستم. دانشگاهی که سه سال است در آن تدریس می کنم و هرسال نتایج ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان را منتشر می کند، در گزارش اخیرش اعلام کرد که نتایج ارزشیابی بنده طی این سه سال از نمره میانگین 3.3 در سال اول تدریس به کمتر از 2 از 4 رسیده است. گزارش آخرین ارشیابی هم به این صورت است:

شماره سوال شرح سوال میانگین مد واریانس سوال 1 توانایی مدرس در تفهیم مطالب اساسی درسی 2.0 1 1.65 سوال 2 میزلن تسلط مدرس به موضوع درس 1.8 1 1.59 سوال 3 میزان استفاده از شواهد ومثالها در چهار چوب محتوای برنامه درسی 1.9 1 1.52 سوال 4 میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی نظیر عکس، پوسترو.... 1.7 1 1.18 سوال 5 میزان توانایی مدرس در پاسخگویی و رفع مشکلات یادگیری دانشجویان 1.9 1 1.75 سوال 6 نظم وپیوستگی مطالب ارائه شده به وسیله مدرس 1.9 1 1.75 سوال 7 کیفیت مطالب ارائه شده به وسیله مدرس 1.8 1 1.59 سوال 8 چگونگی استفاده مطلوب از وقت کلاس 1.8 1 1.36 سوال 9 نظم مدرس از نظر حضور و ترک به موقع کلاس درس 2.0 1 1.41 سوال 10 میزان استفاده از روش تدریس مباحثه ای در کلاس 1.6 1 0.97 سوال 11 میزان استفاده از روش تدریس تمرین در کلاس درس 1.8 1 1.59 سوال 12 نحوه ارزشیابی فعالیتهای یادگیری دانشجویان از ابتدای ترم تحصیلی 1.8 1 1.59 سوال 13 نحوه برخورد مدرس با دانشجووایجاد احترام و اعتماد متقابل 2.0 1 1.65 سوال 14 نحوه کنترل واداره کلاس 1.9 1 1.75 سوال 15 خوشرویی و استقبال مدرس برای مشاوره وراهنمایی در خارج کلاس 1.9 1 1.52 امتیاز کل 1.9

 

اولین عکس العمل بنده در برابر جدول فوق تمامی مواردی بود که گفتم. حتی درصدی را هم برای اشتباه خودم کنار نگذاشتم و همه و همه را از فهم کم دانشجویان و اینکه فقط دنبال نمره هستند و ... گذاشتم.

ما دیکتاتور کوچولوها، آب پیدا نمی کنیم و اگر نه اکثرمان خیلی بدتر از خیلی ها هستیم. آن بندگان خدا که حتی ارزشیابی هم نمی شوند که حالا بخواهند کتمانش کنند یا نکنند.

/ 3 نظر / 12 بازدید
قصه گو

منم از این برگه ارزشیابی ها داشتم. چکار کردی با این دانشجوها؟

نسیم

اوه مگه شما تدریس هم می کنی؟ یکی یکی هنرهاتون رو رو میکنین استاد؟

سما

می دانی .... مردم ... حالا دانشجویان ... همکاران.. خانواده حتی... دوستان حتی... همه و همه به این نتیجه رسیده ام که هی خودت را، شایستگی ها و تفکراتت و کلا بودنت را باید بکنی در چشمشان، خودشان نمی فهمند باید یک جور تابلویی باشی باهاشان ... یک جوری که شاید خنده دار به نظر خودت می آید از شدت برون گرایی و خود ابرازی و حتی تظاهر ... حالا نمی دانم ربط داشت یا نه ...