...

وقتی تنها شدی، بدون خدا همه را بیرون کرده تا خودت باشی و خودش.

/ 4 نظر / 3 بازدید
مهسا

هوم؟![متفکر]

آزاده

واقعا؟! پس چرا اون وقت هم ساکت یک گوشه می نشینه و چیزی نمیگه؟!

هيوا

ترجیح میدم قبل از اینکه تنها بشم خدا به دادم برسه[چشمک]