هر آنکه از دیده رود

خیلی ضرب المثل ها تو فارسی هست که فکر می کنم برای یک زمان خاص و برای یک آدمای خاص مصداق داره.

مثلا خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو  یا

 از دل برود هر آنکه از دیده رود

با هیچ کدوشون موافق نیستم. خیلی ها هستند که به هردلیلی از دیده رفتند اما هیچ وقت از دل نخواهند رفت.

بعضی ها هستند که کل ظرفیت احساسی آدم را به خودشون اختصاص دادن و یک جوری انگار لایه پایه ای ضمیر شخصی را تشکیل می دن. پس این آدما دیگر هیچ جوری تا آخر عمر با رفتن از دیده، از دل نخواهند رفت.

نمی دونم تونستم حسم را خوب بگم یا نه.

یعنی این جور دوستها، یک قسمتی از بعد معنوی آدم را به خودشون اختصاص دادن که تا همیشه اگر میلیون ها دوست دیگر هم در زندگی آدم وارد شن جای اونو نمی گیرن بلکه فقط میتونن یک نقطه ای بشن روی اون صفحه ای که توسط اون دوست خاص ایجاد شده.

/ 2 نظر / 7 بازدید
اسحق فتحی

درودت باد-آفرین زیبا نوشته اید بله بسیاری از ضرب المثل های ما ایرونی ها یه جورایی دورویی و نفاق رو تجویز میکنه و باید بگویم اینها همه اش از همان زمانی آغاز شد که نادانی که علامه مجلسی اش خوانده اند تقیه را جایز دانست و باب دروغ گویی را باز کردو با حمایت حکومت متشرع صفوی این اخلاق ناژسند را در میان ما ایرانیان رواج داد -زنده باشید