عصر جدید

ما

در عصر احتمال به سر می بریم

در عصر شک و شاید

در عصر پیش بینی وضع هوا

از هر طرف که باد بیاید

 

در عصر قاطعیت تردید

عصر جدید

عصری که هیچ اصلی

جز اصل احتمال، یقینی نیست

 

اما من

بی نام تو

               حتی

                       یک لحظه احتمال ندارم

چشمان تو

عین الیقین من

قطعیت نگاه تو

                   دین من است

من از تو ناگزیرم

من

بی نام ناگزیر تو می میرم

                                                                                          اسفند 67

 

عصر جدید، "از آینه های ناگهان" (دفتر اول)، قیصر امین پور

/ 5 نظر / 5 بازدید
سحر

خیلی زیبا بود . یعنی یه جور خاصی زیبا بودا

مهسا

نوشته هات خیلی درد دار شده امیر... خوبی؟؟؟ امیر این جور باشه دیگه ینی....

نسیم

سلام. خوبی امیرجان. انتخاب خوبی بود.

قصه گو

چه خوب شد نوشتی چون راستش از قیصر امین پور هیچ شعری نخونده بودم لازم شد بخونم ممنون

مهسا

یعنی خوبی امیر جان؟؟؟