...

می خواستم بمانم
رفتم
می خواستم بروم
ماندم
نه رفتن مهم بود و نه ماندن
مهم
من بودم
که نبودم... 

                                                         گروس عبدالملکیان

/ 2 نظر / 8 بازدید
قصه گو

امان از اونهایی که هیچ وقت نیستن هیچ چی هم نیستن اما همیشه فکر می کنن که هستن.