معجزه زندگی

- روزی دختر یکی از دوستانم از من پرسید: پدر، عجیب نیست که من وجود دارم؟

کودکان به گونه ای غریزی می دانند زندگی یک معجزه است. ما بزرگتر ها هم می دانیم، چون هنوز هم کودک هستیم و این بخش کودک وجودمان هرگز نمی میرد.

آن گاه که درس های روزانه زندگی مان را می آموزیم، باید هیجان کودکانه و خِرَد حاصل از تجربه هایمان را با هم بیامیزیم و برای انجام دادن این کار به قول عیسی مسیح: "باید از نو به دنیا آمد."

دومین مکتوب، پائولوکوئلیو، ترجمه آرش حجازی

ته نوشت:

چند روزی نیستم. اگه این بار ویزا بدهن، سفری در پیش است.

/ 7 نظر / 3 بازدید
مهسا

خوش بگذرد...

حوض نقاشي

[لبخند] ويزا بدهند و خوش بگذرد

نعیمه

خوش بگذره.

مانا

از این به بعد واژه "آرش حجازی" هم فیلتر میشه ها...حواست باشه

مانا

از این به بعد واژه "آرش حجازی" هم فیلتر میشه ها...حواست باشه