شما که خوب باشید ما هم خوبیم

"شما که خوب باشید ما هم خوبیم" "شما ها را که میبینیم، خوبیم"

پاسخ های همیشگی پیرمرد بود به احوال پرسی ها.

اعتقاد عجیبی به رضا شاه و محمد رضا شاه داشت و همیشه به قرآنی که با دست خط محمد رضا شاه داشت و در آن بر لزوم کنترل لغوی قرآن در چاپخانه ها و جمع آوری نگارش های غیر صحیح تاکید کرده بود اشاره می کرد.در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده بود و در زمان انقلاب هم اجازه حضور فرزاندانش در تظاهرات ها را نداده بود.

کارمند بازنشسته وزارت کشاورزی که امتناعش از دریافت رشوه ای عظیم برای تاییدیه پروژه ای کلان، علی رغم دستور وزیر، مانع از پیشرفت شغلی اش شده بود.به شدت قانون مند بود و این آخری ها با دریافت حقوق بازنشستگی هشتصدهزارتومانی خود را مستحق یارانه نمی دانست و برای همین هم انصراف داد.

هفته بعد چهلم پیرمرد است و جای خالی مسلکش در بین ما ایرانی ها عجیب احساس می شود، مسلکی که اگر نصف ما هم مشابهش بودیم اوضاعمان طور دیگری بود.

/ 2 نظر / 49 بازدید
نینا

به به امیر میبینم که امسال دیگه فعال شدی و می نویسی. [زبان]

طناز

اون بنده ی خدا که اون زمان و دیده بوده و زندگی کرده بوده توش، حتما خیلی واسش سخت بوده زندگی کردن تو جامعه ی الان .. :( ما که نبودیم و ندیدیم حسرتشو میخوریم چه برسه به... خدا رحمتش کنه... خوش به حالش که انقدر خوب بوده ....