...

مشت می کوبم بر در

پنجه می سایم بر پنجره ها

من دچار خفقانم...

***

راه درازی در پیش داریم...

/ 4 نظر / 3 بازدید
هیوا

باشد که روزی آباد گردد ، ایران ویران ، آزاد گردد ، کاشانه مان... خوشحالم که زنده ای[لبخند]

هیوا

راستی تو اون روحت...این آهنگو اولین بار میدونی کجا شنیدم؟[لبخند]

مرضیه

سلام اقا امیر!خوب حرفی زدید!خودمم گفتم نگاه کن دو روزه وبلاگه رو زدم یه هفتس نیومدم!مثل جازدن میمونه![خنده] ولی نه!من تازه شماها رو پیدا کردم!