عاشورای واقعی

دوست ندارم اینجا سیاسی بنویسم ولی خوب بعضی وقتها نمیشه جلوش گرفت.

دیروز روزی ماندگار در تاریخ ایران ثبت شد و برای اولین بار مسلمانان ایرانی به غیر از عزاداری ظاهری به مبارزه عملی علیه ظلم پرداختند.

خونشان درخت باور هایمان را محکم تر خواهد کرد.

به امید روزی که همه ما بتوانیم به آنچه که داعیه آن را داریم عمل کنیم...

/ 0 نظر / 2 بازدید